A Szigetingatlan partnere jogi ügyekben Dr. Nagy Tamás ügyvédi irodája. Alábbiakban az ügyvédi iroda bemutatkozóját olvashatják. Elérhetőségei mellett a lap alján a kapcsolat felvételi űrlappal is kérhet visszahívást.

 

Dr. Nagy Tamás ügyvéd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatójaként 2001. évben sikeresen államvizsgázott, s megkapta egyetemi jogi diplomáját, amelyet követően tanulmányait ügyvédjelölti jogviszonya mellett a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemen jogász-közgazdász szakirányú képzésén folytatta 2004. évi sikeres államvizsgájáig.

Dr. Nagy Tamás egyetemi jogi diplomájának birtokában az ügyvédjelölti időszakot két különböző jogterülettel foglalkozó ügyvédi irodában töltötte, ahol betekintést nyert úgy a büntetőjog, mint a társasági és ingatlanjog szakterületeire.

Ügyvédjelölti tevékenységét 2006. évben fejezte be sikeres szakvizsgájával, amelyet követően a saját ügyfélkörére támaszkodva önálló ügyvédi irodát alapított.


Az ügyvédi iroda elsődlegesen az alábbi szakterületeken vállalja a jogi képviseletet:


·    Társasági jog és az ahhoz kapcsolódó cégeljárás, így különösen a gazdasági társaságok alapításához, átalakulásához és megszűntetéséhez szükséges okiratok megszerkesztése, s azok illetékes cégbírósághoz, hivatalokhoz való benyújtása. Képviselet társasági jogi perekben.

·        Társaságok állandó képviselete.

·  Alapítványok, egyesületek, szövetkezetek alapításához, megszűntetéséhez szükséges okiratok megszerkesztése, s azok illetékes bírósághoz, hivatalokhoz való benyújtása.

· Ingatlanok adásvételével, cseréjével, ajándékozásával, használatával, bérletével, megosztásával kapcsolatos okiratok megszerkesztése, s képviselet az azokhoz kapcsolódó – így különösen földhivatali – eljárásokban.

·  Társasházak alapító okiratának, valamint annak módosításával kapcsolatos okiratok, továbbá a társasházak szervezeti és működési szabályzatának elkészítése.

·        Képviselet polgári peres eljárásokban.

·        Képviselet szabálysértési és büntetőeljárásokban.Elérhetőségek

Cím:         1094 Budapest, Tompa u. 12. IV. em. 1.

Telefon:    +36 30 221 65 10

                +36 1 210 28 01


Kapcsolatfelvételi űrlap

A *** megjelölt elemek megadása kötelező!