HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?

HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?

2021-03-30 18:19:53
Forrás: D.A.S.

A kártérítési felelősség egyik különös esete a házi állatok által okozott károkért való felelősség. A mostani cikkben azokból az esetekből adunk ízelítőt, amikor a háziállat, vagy egy kóbor állat okoz kárt, például a gépkocsinkban.


Gépjárművezetőként tipikus közlekedési helyzet lehet, amikor az úton haladva a jármű elé szalad egy kutya vagy egy macska. Ha emiatt baleset következik be és ez a sofőr részéről elkerülhetetlen volt, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy a kárt vajon kivel, mivel szemben érvényesítheti a károsult?

A Polgári Törvénykönyv egyértelműen előírja, hogy az a személy, aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért helytállni köteles. Ez alól csak és kizárólag akkor mentesül, amennyiben bizonyítja az, hogy az állat tartásával kapcsolatosan felróhatóság nem terheli.

De mit jelent pontosan ez a felróhatóság?

A legjobb példa erre az, amikor valaki a kutyáját például az utcán póráz nélkül sétáltatja és a kutya valami miatt kiszalad az útra és ezzel közlekedési balesetet okoz. Vagy ilyen eset lehet az is, hogy az állat – legyen az kutya, vagy macska – kisurran a lakásból a nyitott ajtón keresztül, vagy átkúszik a kerítés alatt egy jókora lyukon és kárt okoz.

Ezek a példák olyan eseteket szemléltetnek, melyekből általánosságban az következik, hogy az állattartó gondosabb hozzáállással megelőzhette volna azt, hogy kedvence elszökjön és kárt okozzon.

Tehát, ha nem tudja bizonyítani az állattartó, hogy megfelelően járt el, akkor nagy valószínűséggel nem fog tudni a helytállási kötelezettsége alól mentesülni, és a károsult bizonyított kárát meg kell térítenie.

A jó hír az állattartók számára az, hogy manapság már a legtöbb lakásbiztosítási szerződés fedezetet nyújt a háziállat által – harmadik személynek – okozott károkra is. Így amennyiben a biztosító által támasztott feltételeknek megfelel az eset, akkor a biztosító az állattartó helyett teljesítheti a kártérítési kifizetést.

Mi a helyzet azonban a kóbor állatokkal?

Sajnos vannak olyan települések, ahol a kóbor állatok, kutyák vagy macskák száma magas. Az állatok védelméről szóló törvény egyértelműen előírja az érintett önkormányzatok kötelezettségeként, hogy a település belterületén kötelezően kell gondoskodniuk a kóbor állatok befogásáról. Ezt a kötelezettségüket az önkormányzatok tipikusan gyepmesterek útján teljesítik. Abban az esetben azonban, amennyiben egy településen régóta, nagy számban jelen vannak a kóbor állatok és láthatóan nem tesz eleget ennek a feladatának az önkormányzat, akkor a károsult a kóbor állat által okozott kárt végső soron az önkormányzattal szemben érvényesítheti. Ebben az esetben az önkormányzatnak kell azt bizonyítania, hogy ennek a kötelezettségének eleget tett, melyet érdemben dokumentumokkal tud megtenni.

Ha nem is mindennapos esetekről van szó, célszerű mégis tisztában lenni azzal, hogy a háziállatok, vagy kóbor állatok által okozott károkat pontosan kivel szemben lehetséges érvényesíteni. Bízunk benne, hogy a jelen cikk Olvasóink számára eligazítást jelent.