Kitenné nemfizető bérlőjét? Ezt teheti jogszerűen!

Kitenné nemfizető bérlőjét? Ezt teheti jogszerűen!

2018-07-02 11:36:19
Forrás: Napi.hu

A választások miatt meghosszabbított kilakoltatási moratórium április 30-án lejárt - azaz május 1-jétől ismét kopogtathat a végrehajtó. Ki ne hallott volna közvetlen vagy tágabb környezetében olyan történetekről, amikor a nemfizető bérlő vonakodott kiköltözni a lakásból? Zárcsere, személyes holmik utcára pakolása, áram kikapcsoltatása, ezek azok a „gyakorlatok”, amelyekről a legtöbbet beszélünk. Lássuk, mi az, amit valóban jogszerűen tehet a bérbeadó!


Ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, először is írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni neki. A felszólításnak tartalmaznia kell a figyelmeztetést, hogy további nemfizetés esetén a szerződés felmondásra kerül. Ha a bérlő nyolc napon belül nem fizeti meg tartozását, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott fizetési határidőt követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási időnek legalább tizenöt naposnak kell lennie. A későbbi bizonyíthatóság érdekében javasolt minden levelet tértivevénnyel postázni. A bérleti szerződés a felszólítást és felmondást fentiektől eltérően is szabályozhatja, ilyenkor ez lesz az irányadó.

Fontos, hogy csak a jogszerű, szabályos felmondás szünteti meg a bérleti szerződést. A szerződés nem azonnal, csupán a felmondási idő elteltével szűnik meg, így csak ezt követően kell a bérlőnek elhagynia a lakást.

Jegyzői birtokvédelem - legtöbbször zsákutca

Ha a bérlő nem akar kiköltözni, a bérbeadónak általában az első dolog, ami eszébe jut, birtokvédelmet kérni a jegyzőtől. A birtokvédelem megilleti a birtokost, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Eljárása során a jegyző kizárólag azt vizsgálhatja, hogy aki a birtokvédelmet kérte, birtokon belül volt-e és valóban birtokában háborították, vagy attól megfosztották-e. Ha a bérbeadó és a bérlő között vita van, a jegyző nem vizsgálhatja, hogy a bérlő jogszerűen tartózkodik-e a lakásban.

A jegyző mindaddig a bérlőt, mint tényleges birtokost részesíti birtokvédelemben, amíg külön eljárásban kimondásra nem kerül, hogy kinek van joga az ingatlan birtoklására. A jegyző előtti birtokvédelem tehát a bérbeadónak általában zsákutca, azt inkább a bérlők vehetik sikerrel igénybe. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél tizenöt napon belül kérheti a bíróságtól a határozat megváltoztatását. Az így indult perben már vizsgálja a bíróság, hogy ki jogosult az ingatlan használatára.

Birtokper

Ami minden bizonnyal meghozza a várt eredményt a bérbeadó számára, az a birtokper. Pert kell tehát indítani a bérleti szerződés felmondása érvényességének a megállapítása és az ingatlan kiürítése iránt. A per indulhat önállóan vagy a fenti jegyzői határozat megtámadásával. Javasolt a kiköltözésig használati díjat is kérni a bérlőtől.

A perben hozott jogerős ítélettel a kezükben kérhetjük a végrehajtótól a lakás kiürítését, amennyiben a bérlő továbbra sem költözik ki önszántából. A bírósági és végrehajtási eljárás lefolytatása több hónapot, akár több, mint egy évet is igénybe vehet, érthető, hogy ezt a legtöbben megpróbálják elkerülni.

Valódi megoldás: a közjegyzői okirat

Ehhez szükséges előre gondolkodni, azaz már a bérleti szerződés megkötésekor igénybe venni szakértő segítségét. A bérleti szerződés körültekintő megfogalmazása fontos, nem kell azonban az egész szerződést közjegyzői okiratba foglalni.

A hosszadalmas és költséges pereskedés elkerülése érdekében elegendő, ha a bérlő által tett egyoldalú, úgynevezett kiköltözési nyilatkozatot foglaltatjuk közjegyzői okiratba. Ez közokiratnak minősül és bizonyos feltételek teljesülése esetén (szükséges például a felmondást is közjegyzői okiratba foglalni) 2-3 hónapon belül közvetlenül végrehajtható. Ehhez nem kell más, mint, hogy a közjegyző végrehajtási záradékkal lássa el az okiratot és a végrehajtó foganatosítsa a végrehajtást, azaz a lakás várva várt kiürítését.

JOGI ISMERETEK
TÉVES AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉP?
TÉVES AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉP?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Halasztják az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetését
Halasztják az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetését
A parlament elfogadta az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabályokat, amelyek értelmében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény hatályba lépése ismét csúszik. Az eredetileg 2024. október 1-jére tervezett bevezetés helyett az új szabályokat csak a 2025. január 15-én és az azt követően indított ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell majd alkalmazni.
Babaváró kölcsön válás, őzvegyülés, újraházasodás esetén
Babaváró kölcsön válás, őzvegyülés, újraházasodás esetén
A Babaváró kölcsön egy fiatal házaspárok számára nagyon kedvező konstrukció, amely eleve kedvező kamatozású, szabad felhasználású, és bizonyos feltételek esetén további kedvezményeket ad (sőt akár vissza nem térítendő is lehet). Mivel az igénybevétel határidejét nemrégiben meghosszabbították, érdemes átvenni a konstrukció előnyeit, és a kevésbé ismert buktatóit is. Ugyanis a házastársak válása olyan kedvezőtlen hatással lehet az igénylőre, amelyre nem is gondoltak. Ezt fogjuk megvizsgálni jelen cikkünkben.
HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?
HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?
A kártérítési felelősség egyik különös esete a házi állatok által okozott károkért való felelősség. A mostani cikkben azokból az esetekből adunk ízelítőt, amikor a háziállat, vagy egy kóbor állat okoz kárt, például a gépkocsinkban.