Mit tehetünk, ha úgy érezzük, a társasház közgyűlése nem megfelelő döntést hozott?

Mit tehetünk, ha úgy érezzük, a társasház közgyűlése nem megfelelő döntést hozott?

2017-06-13 11:49:02
Forrás: hazforum.hu

Könnyen előfordulhat, hogy a társasházi közgyűlés olyan határozatot hoz, amely nem felel meg minden tulajdonostársnak. Például mit tehetünk, ha egy ingatlanrésszel kapcsolatos döntéssel nem értünk egyet, és semmiképpen sem szeretnénk, ha ez a döntés megvalósulna? A jogalkotó ezekre az esetekre lehetőséget biztosít a kisebbségben maradt tulajdonosoknak a jogorvoslatra.


Mit mond a törvény?
Ha a társasház működésével kapcsolatos kérdésünk van, mint mindig, most is a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez fordulhatunk. Ha a közgyűlés olyan döntést hozott, amely jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik, vagy a szavazáson kisebbségben maradtak jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármelyik tulajdonostárs a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz.

Mit tehetnek a kifogásolók?
A véleményükkel kisebbségben maradt tulajdonostársaknak van lehetősége arra, hogy a bíróság előtt támadják meg a közgyűlés határozatát, illetve kérhetik annak hatályon kívül helyezését, valamint azt is kérhetik, hogy a közgyűlés újabb döntést hozzon. A sértett feleknek 60 napon belül kell keresetet benyújtani a bírósághoz.

Fontos tudni, hogy ez a jogosultság jogvesztő, tehát ha a megadott határidőn belül nem élünk a vétó jogával, a továbbiakban már nincs helye ilyen kérelem benyújtásának a bírósághoz. A jogszabály alapján a határozat bírósági felülvizsgálatát a jegyző is kérheti a bíróságtól, hiszen a jegyző törvényességi felügyeletet gyakorol a társasházak működése/működtetése felett.

Például…

A leggyakrabban akkor élnek a tulajdonosok ilyen jogorvoslati lehetőséggel, amikor 100 százalékos többségre volna szükség az adott döntés meghozatalához. Amennyiben például a közösség egy tagja megvásárolná a közös tulajdonú garázst, abban az esetben teljes, de legalább 4/5-ös támogatásra van szükség ehhez. Az intézkedést ellenző, egyötödben maradt tulajdonosoknak sem kötelező azonban elfogadni ezt a döntést: megtámadhatják azt a bíróság előtt arra hivatkozva, hogy ez tulajdonjoguk súlyos csorbítását jelentené.

 

Ingatlanrésszel kapcsolatos problémák
Ha a tulajdonosok egy hányada problémásnak tartja a közös tulajdonnal kapcsolatos valamely történést, a társasházi törvény alapján élhetnek az elidegenítés, azaz az eladási jogával. Az alapító okirat felhatalmazása alapján szabadon élhetnek az önálló ingatlanként kialakítható ingatlanrésszel és azzal a résszel, amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető.

Abban az esetben, ha ez az alapító okirat módosításával jár, a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségének a hozzájárulása szükséges. A határozatban ugyanakkor meg kell kérdezni a kisebbségben maradt tulajdonostársakat, hogy a határozat meghozatalától számított 60 napon belül írásbeli nyilatkozat megtételére arról, hogy kívánnak-e élni a fentiekben részletezett megtámadási jogukkal.

Ez esetben a közgyűlés határozata alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy a közös tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség méltányos érdekét nem sérti.

JOGI ISMERETEK
TÉVES AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉP?
TÉVES AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉP?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Halasztják az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetését
Halasztják az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetését
A parlament elfogadta az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabályokat, amelyek értelmében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény hatályba lépése ismét csúszik. Az eredetileg 2024. október 1-jére tervezett bevezetés helyett az új szabályokat csak a 2025. január 15-én és az azt követően indított ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell majd alkalmazni.
Babaváró kölcsön válás, őzvegyülés, újraházasodás esetén
Babaváró kölcsön válás, őzvegyülés, újraházasodás esetén
A Babaváró kölcsön egy fiatal házaspárok számára nagyon kedvező konstrukció, amely eleve kedvező kamatozású, szabad felhasználású, és bizonyos feltételek esetén további kedvezményeket ad (sőt akár vissza nem térítendő is lehet). Mivel az igénybevétel határidejét nemrégiben meghosszabbították, érdemes átvenni a konstrukció előnyeit, és a kevésbé ismert buktatóit is. Ugyanis a házastársak válása olyan kedvezőtlen hatással lehet az igénylőre, amelyre nem is gondoltak. Ezt fogjuk megvizsgálni jelen cikkünkben.
HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?
HÁZIÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KI A FELELŐS?
A kártérítési felelősség egyik különös esete a házi állatok által okozott károkért való felelősség. A mostani cikkben azokból az esetekből adunk ízelítőt, amikor a háziállat, vagy egy kóbor állat okoz kárt, például a gépkocsinkban.